Face to Face Voorjaarsconferentie

Tijdens de Face to Face Voorjaarsconferentie op 25 april 2013 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Hieronder tref je de convocatie aan. Als jij je nog niet aangemeld hebt voor de Voorjaarsconferentie, kan dat nu nog gedaan worden. Klik op deze link voor het formulier.  Meer informatie vind je op onze website door hier te klikken.

Meld je nu aan voor de Face to Face Voorjaarsconferentie 2013.

Convocatie voor de Algemene Ledenvergadering van Face to Face op 25 april 2013

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van Face to Face, die gehouden zal worden op 25 april 2013, tijdens de Voorjaarsconferentie bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem, Belgiƫ. De vergadering zal om 14:50 uur aanvangen.

Agenda

1.         Opening                                                                     Erik van Roon, voorzitter

2.         Vaststelling definitieve agenda                                Erik van Roon, voorzitter

3.         Notulen van de Algemene Ledenvergadering          Erik van Roon, voorzitter

gehouden op 23 mei 2012

4.         Toelichting op het jaarverslag 2012                         Peter Lammersma, secretaris a.i.

5.         Toelichting op het financieel verslag 2012,              Jip Westerman, penningmeester

budget 2013 en kascommissie

6.         Verkiezing van het bestuur.                                      Erik van Roon, voorzitter

7.         Rondvraag                                                                 Erik van Roon, voorzitter

8.         Sluiting                                                                      Erik van Roon, voorzitter

De definitieve agenda wordt tijdens de vergadering vastgesteld. Alle relevante stukken (notulen, jaarverslag) zullen van tevoren in de zaal verkrijgbaar zijn.

Het Bestuur

Op 23 mei 2012 is door de Algemene Ledenvergadering het volgende bestuur gekozen:

Voorzitter                   Erik van Roon                         ITIS

Penningmeester         Jip Westerman                       Raet

Lid                               Arjen de Jong                         Waternet

Lid                               Arno Zweers                           Sogeti

Lid                               Paul Koldijk                            Koldijk Consultancy

Lid                               Peter Lammersma                 Unividuals

Erik van Roon, Jip Westerman en Arjen de Jong treden statutair af en zijn herkiesbaar. Arno Zweers treedt af en is niet herkiesbaar. Ton Blankers is verkiesbaar als secretaris.