Intro

Welkom bij de website van Face to Face, de Vereniging van Nederlandse UNIFACE gebruikers.

De Nederlandse UNIFACE gebruikers zijn verenigd in de vereniging Face to Face. De vereniging stelt zich statutair ten doel:

  •  het uitwisselen van ervaringen in het gebruik van het product UNIFACE;
  •  als gebruikers een gesprekspartner vormen met het bedrijf Uniface.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen en bedrijfsbezoeken en voorts door het aanwenden van alle wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

De vereniging heeft een bestuur. Het bestuur wordt gekozen in de Algemene Ledenvergadering, die eenmaal per jaar wordt gehouden.

Face to Face organiseert tweemaal per jaar een conferentie, waarin presentaties worden gegeven door gebruikers, Uniface en uitgenodigde (keynote) sprekers.

Iedereen die het werk van de vereniging wil ondersteunen, wordt gevraagd lid te worden (zie lidmaatschap).

De Vereniging van Nederlandse UNIFACE gebruikers