Lidmaatschap

Je kunt lid worden van de vereniging Face to Face in de volgende categorieën:

  • Gewone leden: dit zijn rechtspersonen in het bezit van een UNIFACE ontwikkel-licentie en een daarbij behorend geldig onderhoudscontract.
  • Geassocieerde leden: dit zijn natuurlijke personen welke een arbeidsovereenkomst met een gewoon lid hebben.
  • Geaffilieerde leden: dit zijn natuurlijke en/of rechtspersonen die belangstelling voor de doelstellingen van de vereniging hebben en die onderschrijven.

Een gewoon lid kan per beschikbare UNIFACE ontwikkel-licentie een “recht” kopen, tot een maximum van vijf rechten. Dit recht betreft een stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering alsmede de mogelijkheid een natuurlijk persoon, werkzaam bij het gewone lid, tegen lidmaatschapstarief gebruik te laten maken van de faciliteiten die de vereniging biedt. Een gewoon lid kan een vertegenwoordiger kandidaat stellen voor het bestuur in de Algemene ledenvergadering.

Met ingang van 1-1-2018 is de contributie: €165,- per kalenderjaar exclusief BTW.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Bureau.

Als je lid wilt worden, vul dan het onderstaande formulier in.

Vanwege Russische spam-aanvallen kan het formulier even niet gebruikt worden.

De Vereniging van Nederlandse UNIFACE gebruikers